web analytics

Socialdemokraternas budgetförslag för region Halland 2018

Vi i Halland är beroende av vårdpersonal för att vi ska kunna få hjälp när vi blir sjuka. Arbetsmiljön för de som tar hand om oss när vi mår dåligt är idag på vissa ställen i Halland så dålig att personalen själv blir sjuk. Och det blir allt svårare för region Halland både att rekrytera ny personal och få befintlig att stanna.

Under årets första kvartal har kostnaden för hyrpersonal bara på Hallands sjukhus tredubblats jämfört med samma period förra året. Ett bemanningsföretag som regionen anlitat är känt för att inte betala sociala avgifter eller skatter och ha undermåliga löner.

Samtidigt är det svårt för sjuksköterskor och undersköterskor att få en fast heltidstjänst i regionen.

I Socialdemokraternas budgetförslag för region Halland 2018 prioriterar vi vårdens personal.

– Vi vill att region Halland ska anställa personal i en personalresursenhet för att minska andelen hyrpersonal, värna om patienterna och få fler att gå från otrygga till trygga anställningar.

– Vi vill garantera fast anställning för elever som utbildar sig på vård- och omsorgsprogrammet.

– Vi vill sätta stopp för att regionen anlitar företag som inte betalar rimliga löner eller fuskar med skatt och avgifter och därmed bidrar till osund konkurrens.

Nästan 100 miljoner extra kommer från regeringen till vården i Halland 2018. Det är för att en fungerande och likvärdig vård är en absolut förutsättning för att den svenska modellen ska utvecklas.

Läs mer om vårt förslag till budget för region Halland här.

facebook Twitter Email