web analytics

Socialdemokraterna vill investera i bättre villkor för vårdpersonal

Idag beslutar Regionstyrelsen om satsningar för att klara bemanning på obekväm arbetstid inom hälso- och sjukvården. Socialdemokraterna föreslår långsiktiga lösningar istället för enstaka punktinsatser. Vi tycker all personal är lika viktig​!

Läs vårt yrkande här.

facebook Twitter Email