web analytics

(S) vill starta ny gynekologisk öppenvårdsmottagning i Falkenberg

Pressmeddelande

Då den enda aktören för gynekologi i Falkenberg stänger ner sin verksamhet står Falkenbergs kvinnor utan öppenvårdsmottagning för gynekologi.

Socialdemokraterna har idag lämnat in ett förslag till Regionstyrelsen att ge ett riktat uppdrag till närsjukvården att skyndsamt starta upp en ny gynekologisk öppenvårdsmottagning i Falkenberg. Då den Socialdemokratiskt ledda regeringen satsat riktade medel för förlossning och kvinnors hälsa för att verka för en mer jämställd sjukvård, finns det utrymme för att starta upp och finansiera verksamheten.​

– Detta är såklart en viktig fråga för alla kvinnor i Falkenberg. Vi socialdemokrater tycker att det är alla hallänningars rättighet att ha en nära vård att lita på. När den socialdemokratiska regeringen dessutom har gjort riktade satsningar för just kvinnors hälsa, så är det givetvis viktigt att Region Halland ser till att detta kommer även Falkenbergs kvinnor till del, säger Lise-Lotte Bensköld Olsson (S).

Socialdemokraterna i Halland kommer aldrig acceptera att invånarna i Halland inte har tillgång till nära och jämställd vård. Region Hallands hälso- och sjukvårdsstrategi har dessutom pekat ut att allt mer vård ska göras nära invånarna. Med tanke på den uppkomna situationen har regionen nu möjlighet att påbörja denna förändring genom att öppna en gynekologisk öppenvårdsmottagning i Falkenberg.

I detta förslag skriver därför även socialdemokraterna att närsjukvården ska återkomma med ett förslag på lösning redan inom en månad. Det är viktigt att det sker skyndsamt för att minska den oro som redan idag finns hos kvinnorna i Falkenberg.

facebook Twitter Email