web analytics

Du har rätt till en god vård!

En tillgänglig och nära vård
Allt för många gånger möts vi av att våra invånare har svårt att få en tid till sin vårdcentral. Ofta får vi då höra att valet blir att besöka akutmottagningen där köerna och väntetiden många gånger kan vara lång. Det är ett misslyckande att inte vården kan ges på rätt nivå och det kräver åtgärder.

Sverige är ett av de länder i världen som lägger mest resurser på sjukhusen jämfört med primärvården, det vill säga vårdcentralerna. Vi behöver sudda ut gränserna mellan vårdens olika aktörer. Patienten skall inte påverkas när vården ges av olika vårdgivare.

För att klara framtidens utmaningar med en åldrande befolkning måste mer vård flyttas ut från sjukhusen och närmre patienten. Om vi inte får till denna förändring kommer det krävas stora tillskott av pengar närmsta åren för att upprätthålla dagens vårdsystem. Vi ser redan för 2019 att kostnaderna i Region Halland beräknas överskrida intäkterna rejält.

För dig med större behov
För dig som har större behov (t.ex. flera olika sjukdomar) så ska ett så kallat vårdkontrakt tecknas. Du ska ha en fast vårdkontakt som ska vara din väg in i vårdens olika områden allt från provtagningar, läkarbesök, sjukgymnastik och uppföljningar. När dina olika behov ska hållas ihop krävs något mer än det som erbjuds idag.

Den dagen du har ett större behov av vård i hemmet vill vi se till att den vården kommer till dig på ett smart sätt genom ett bra samarbete med kommunerna. Tillsammans kan region och kommun göra vården tryggare i hemmet. Detta skulle också minska trycket på vårdcentralerna, vilket skulle innebära större möjligheter att snabbare få en tid för den som inte uppsöker vården så ofta.

Bättre förutsättningar för vårdpersonalen
Personalen i vården gör ett fantastiskt jobb idag, trots tuffa förutsättningar. Vi vill ge dem bättre förutsättningar att kunna utföra det jobb som de brinner för att göra, nämligen ge dig vård när du behöver den. Vi vill att Region Halland ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar möjligheter för medarbetare att hela tiden växa och utvecklas. Arbetsgivaren ska stimulera medarbetare att utveckla sin kompetens och ge dem möjlighet att byta mellan olika arbetsplatser.

Idag är hälso- och sjukvården i Halland beroende av hyrpersonal. För att själva kunna anställa den personal, som behövs krävs ett aktivt och professionellt arbete med bland annat nyrekrytering. En rekryteringsenhet som offensivt arbetar med rekrytering ser vi som ett måste.

Förebyggande sjukvård inför framtiden
Vi lever i en lycklig del av världen där vi både lever längre och håller oss friska längre. Det gör att Hallands befolkning kommer bli äldre och äldre, vilket skapar utmaningar i samhället. Vi vill fortsätta se den utvecklingen som vi har sett och därför måste vi öka insatserna för att jobba mer förebyggande.

En sådan insats är till exempel att ge bättre förutsättningar för fler att vaccinera sig mot influensan. Framför allt de som ingår i riskgruppen ska erbjudas denna förutsättning och därför vill vi att influensavaccinet ska vara gratis för medicinska riskgrupper från och med hösten 2018. En både enkel och billig satsning för en bättre hälsa för invånaren.

Socialdemokraterna i Halland vill:

  • Införa kostnadsfritt influensavaccin för personer som tillhör medicinska riskgrupper
  • Skapa ökad tillgänglighet till vårdcentralerna
  • Ge vårdpersonalen rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete
  • Skapa vårdkontrakt för äldre och multisjuka
  • Använda den digitala tekniken för att effektivisera vården och öka tillgängligheten för invånarna
  • Utveckla hemsjukvården för möta behoven tidigare och minska trycket på våra sjukhus
  • Tillsätta en utredning för att se hur vårdcentralerna bäst kan tillgodose en god och nära vård för våra invånare med störst behov av sjukvård
facebook Twitter Email