web analytics

Fackligt-politiskt handslag i Halland

Socialdemokraterna i Halland och Byggnads Väst är överens – målet är att kollektivavtal ska gälla vid alla offentliga upphandlingar. Det tar Byggnads Väst ordförande, Tomas Emanuelsson, Hans Hoff, ordförande Hallands partidistrikt och Lise-Lotte Bensköld Olsson, regionråd för Socialdemokraterna Halland i hand på.

Halland växer och inte sedan Miljonprogrammet på 60-talet har det byggts så mycket bostäder runt om i våra kommuner.

Vi ser en framtid där det kommer investeras stort i både kommunal och regional regi. Den kommunala servicen kommer att investera i skolor och förskolor. I regionen ser vi att det kommer att bli stora investeringar i den offentliga verksamheten. Inte minst på sjukhusen i Halmstad och Varberg.

Tomas Emanuelsson och Hans Hoff

Ökat behov av kollektivavtal

Byggnads Väst har de senaste åren sett ett ökat behov av att se till att kollektivavtal gäller i alla offentliga upphandlingar. Samtidigt måste insynen bli bättre, inte bara mellan beställaren och huvudentreprenören.

För att uppnå rättvisa löner, trygga anställningar och en säker arbetsmiljö i alla led är Byggnads Väst och Socialdemokraterna i Halland överens om ett gemensamt handslag där partiet lovar att arbeta för att säkra den svenska modellen.

”Vårt mål är att alla på arbetsmarknaden ska täckas av kollektivavtal, säger Hans Hoff, ordförande för Socialdemokraternas partidistrikt i Halland.”

Annat än priset måste väga tungt

Byggnads och Socialdemokraternas ståndpunkt är att andra faktorer måste få väga lika tungt som prislappen.

”Lönedumpning och dålig arbetsmiljö innebär inte bara mänskligt lidande. Vårt välfärdssamhälle förlorar miljontals kronor i skatteintäkter som i stället hamnar i oseriösa fickor, säger Tomas Emanuelsson, ordförande Byggnads Väst.”

Vi socialdemokrater i Region Halland har arbetat för detta länge. Ett exempel vi sett är ett utländskt bemanningsföretag, stationerats i Litauen, som användes tidigare på våra halländska sjukhus.

”Dom betalade inga sociala avgifter i Sverige och alldeles för låga löner, säger Lise-Lotte Bensköld Olsson, socialdemokratiskt regionråd i Region Halland.”

Du kan läsa mer om Byggnads Väst och Handslaget här!

facebook Twitter Email