web analytics

Budgetförslag 2019

Socialdemokraternas budgetförslag 2019 - En satsning på utveckling av Hallands hälso- och sjukvård!

Socialdemokraterna i Halland lägger nu sitt budgetförslag för Region Halland 2019. Ordning och reda i ekonomin står i fokus tillsammans med ökad tillgänglighet i vården, en ökad psykisk hälsa och en hållbar personal- och kompetensförsörjning.

Socialdemokraternas budget fokuserar på att bygga framtidens Halland

Efter fyra års misslyckande med att få ordning på ekonomin i regionen är utmaningarna i budgeten lika stora som de var 2015 när framtidsarbetet presenterades. Ett framtidsarbete som hade fokus på att flytta vården närmare invånare, samla specialiserad vård, minska vårdskador och ha LEAN som verksamhetsidé men också införa digitalisering och utvecklad arbetsfördelning mellan personalgrupper.

”Det ekonomiska läget i Region Halland är väldigt allvarligt, hälso- och sjukvården i Halland har inte hållit budgeten på flera år. Revisorerna är tydliga, Region Halland uppnår inte kraven för vad som kan anses vara god ekonomisk hushållning, berättar Lise-Lotte Bensköld Olsson, gruppledare (S). Förra året räddades man av ökade statsbidrag från den S-ledda regeringen.”

I ett allvarligt ekonomiskt läge så gäller det att både gasa och bromsa, vi gör satsningar på kollektivtrafiken, den psykiska hälsan och på personalen. Personalsatsningen består bland annat i ökat OB för undersköterskor, hälsosamma arbetstider och ett internt bemanningsföretag. Unga som mår dåligt ska få hjälp i tid genom satsningar på projekt såsom Dansa utan krav samt tillgång till grön rehab. Inom kollektivtrafiken ser vi behov av bland annat fler tågavgångar mellan Varberg och Göteborg, inklusive fler tågstopp i Åsa, utveckla tidtabellen på HNJ-banan och förbättrad busstrafik.

”Lika viktig som långsiktiga satsningar för att få ihop budgeten är det att det finns ett tydligt politiskt ledarskap, säger Per Stané Persson, vice ordförande Tillväxtutskottet (S). Kostnadsutvecklingen måste ner och det kommer kräva både politiskt mod och uthållighet. Fortsätter utvecklingen i den takten vi sett de senaste fyra åren så kommer inom kort även de goda resultaten i den Halländska sjukvården vara hotade.”

 

Budget 2019 finns med på dagordningen när Regionstyrelsen har möte.

21 november fattar Regionfullmäktige beslut om vilken budget som ska gälla.

 

Här nedan kan du hitta vårt budgetförslag i sin helhet!

För mer information, kontakta
Lise-Lotte Bensköld Olsson tfn 0709-228311.

 

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Ladda ner [698.86 KB]

facebook Twitter Email