web analytics

Partikongressen i Örebro är nu igång

Nu är vår partikongress i full gång. 350 ombud från hela Sverige är samlade i Örebro för att fatta beslut och föra vår organisation och politik framåt.

Hallands delegation består av 9 ledamöter som kommer från hela länet.
Delegationsledare Jeanette Qvist, Varberg.
Helén Ung Le, Kungsbacka
Lise-Lotte Bensköld Olsson, Varberg
Christina Johansson, Falkenberg
Krissi Johansson, Halmstad
Stefan Pålsson, Halmstad
Lars El Hayek, Halmstad
Anki Wendpaap, Hylte
Jonas Påhlsson, Laholm

Delegationen har inför kongressen slipat på sina yrkanden och olika förslag av ändringar i de två programtexter kongressen ska fatta beslut om.
Du kan se förslagen på reformprogrammen på Socialdemokraternas hemsida. Där kan du följa alla uppdateringar som sker.
Tre av våra delegater har redan varit uppe i talarstolen och gjort skarpa inlägg och yrkande i debatten.

Här kan du följa kongressen: https://www.socialdemokraterna.se/

facebook Twitter Email