web analytics

Kongressen är inne på sina andra intensiva dag

Statsminister Stefan Löfven inledde andra dagen med ett kraftfull tal om samhällets fortsatta utmaningar för att bygga en stark demokrati och trygghet för alla.

Första dagen slutade i sena timmen men tydliga och genomtänkta beslut togs av de 350 ombud som är här.
Hallands delegation var aktiv och framgångsrik i arbetet med texterna som bland annat formulerar det facklig-politiska samarbetet för framtiden.

Idag behandlar ombuden reformprogrammet som beskriver hur vi arbetar för trygghet som inkluderar fler och skapar konkurrenskraft genom kunskap.

Fortsätt följ kongressen på Socialdemokraternas hemsida: https://www.socialdemokraterna.se/

 

facebook Twitter Email