web analytics

VILL DU HA EN MENTOR?

Partidistriktet kommer att arrangera ett mentorskapsprogram i ett led att utveckla och stärka ledarskapet i organisationen. Programmet vänder sig till personer med ledaruppdrag eller personer som kan tänka sig att ta på sig framtida ledaruppdrag inom politiken. Totalt kommer cirka 10 deltagare antas.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 21 oktober. Ansökan skickas till info.halland@socialdemokraterna.se och ska innehålla en motivering om varför du ska bli uttagen som deltagare i programmet.

Syfte med utbildningen

Utbildningen ska ge insikter och medvetenhet om det egna ledarskapet och öka deltagarens kunskaper om partiets organisation.

Upplägg

Programmet pågår cirka ett år där det genomförs två gemensamma heldagar för samtliga mentorer och deltagare. Mellan heldagarna träffar du som deltagare din mentor vid 3 tillfällen och får följa med mentorn ut i verksamheten.

Under introduktionsdagen kommer du få mer information om vad varje träff ska innehålla och programmets uppbyggnad. Som stöd för samtalen finns en mall framtagen.

facebook Twitter Email