web analytics

Vi prioriterar välfärden när det behövs som mest!

När Sverige går in i en lågkonjunktur är det avgörande att slå vakt om välfärden. Redan nu larmar kommuner och regioner om att kostnadsökningarna tar allt större utrymme när den höga inflationen gröper ur kassorna. De kommande åren riskerar att slå hårt mot vår gemensamma välfärd.

Ansvaret vilar tungt på Sverigedemokraterna och högerregeringen. De har alla förutsättningar att bedriva en ansvarsfull politik för att möta tuffare ekonomiska tider. Resultatet efter regeringens första budget blev emellertid svikna vallöften och en politik som saknar svaret på de stora samhällsutmaningarna som Sverige står inför. I den budget som Sverigedemokraterna och högerregeringen presenterat ökas de generella statsbidragen med endast sex miljarder kronor. Det är en betydligt mindre summa än vad regeringen lägger på att sänka skatten för höginkomsttagare och räcker inte för att rädda välfärden från nedskärningar.

Vi vill något annat. Därför presenterar vi en budget som prioriterar välfärden före skattesänkningar för höginkomsttagare, stoppar gängkriminaliteten och garanterar hushåll trygghet i en orolig tid. Vi presenterar en politik som säkrar välfärden i Halland och resten av Sverige.

I vår budget satsar vi 12 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommuner och regioner, vilket är en dubblering jämfört med regeringens budget. Det är helt avgörande för att vår gemensamma välfärd ska kunna fungera när det ekonomiska läget försämras. Det handlar också om respekt för de många hårt arbetande människor som varje dag sliter för att utbilda våra barn, stödja Sveriges äldre och vårda de sjuka.

Välfärden måste kunna behålla personal, rekrytera nödvändig personal och fortsätta utvecklas. Barnen ska inte betala priset för regeringens prioriteringar och möta konjunkturläget med stökigare klassrum, färre lärare och mindre kunskap. De skolor som har det tuffast måste få de resurser som krävs för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar. Det är avgörande för att vi ska lyckas bryta segregationen och stoppa nyrekryteringen till gängen. Därför ökar vi i vår budget likvärdighetsbidraget med en miljard jämfört med regeringens budget.

Vidare behöver svenska hushåll stöd i tuffa tider. Vi vill därför införa en tankrabatt på upp till 2 000 kronor per bil. Alla som äger en bil i Sverige och som tjänar under 50 000 kronor ska få ta del av rabatten, men mest ska gå till de som bor på glesbygden och som är beroende av bilen i vardagen. Utöver det stärker vi även barnfamiljers trygghet genom att öka barnbidraget med 200 kronor under vintermånaderna.

Politik handlar om att prioritera. I oroliga ekonomiska tider som dessa är det särskilt viktigt att prioritera rätt. Vi socialdemokrater kommer alltid att prioritera en stark välfärd framför skattesänkningar för de som tjänar mest. Det handlar om att ta ansvar för Sverige.

Jennie Nilsson (S)

Adnan Dibrani (S)

Aida Birinxhiku (S)

facebook Twitter Email