web analytics

Vi nominerar Adnan Dibrani till Europaparlamentet!

De västsvenska partidistrikten Halland, Göteborg, Värmland, Sjuhärad, Fyrbodal och Göteborgsområdet har valt att nominera Adnan som vår huvudkandidat till Europaparlamentet.

Att vara kandidat i EP-valet förpliktigar och jag är ödmjuk inför det fina förtroende som givits mig.
Den kommande tiden kommer jag resa runt, träffa lokala fackförbund, arbetarekommuner och S-föreningar för att samtala om vad vi tillsammans kan göra för att bygga ett mer jämlikt Europa.

facebook Twitter Email