web analytics

Regionen

Regionfullmäktige är Region Hallands högst beslutande organ och sammanträder normalt 4-5 gånger per år. Regionfullmäktiges ledamöter väljs vart fjärde år i samband med allmänna val.

Av de 71 ledamöter i Hallands Regionfullmäktige är 23 stycken socialdemokrater. Hallands Regionfullmäktige består av fyra valkretsar; Halmstad/Laholm, Falkenberg/Hylte, Varberg och Kungsbacka.

Läs om våra ledamöter och ersättare i Regionfullmäktige här.

facebook Twitter Email