web analytics

Patrik T Nilsson

Ledamot i regionstyrelsen och 2:e vice ordförande i driftnämnden för närsjukvård

Patrik T. Nilsson är ledamot i regionstyrelsen och 2:e vice ordförande för Socialdemokraterna i driftnämnden för närsjukvård. Patrik brinner för demokrati, rättvisa och solidaritet. Med dessa värdeord som vägledare har hans politiska intresse blivit allt större genom åren. Patrik har ett fackligt engagemang och vill ha en fungerande välfärd som finns när människor behöver den.  Vården och omsorg ska vara lika och jämlik för alla oavsett plånbok eller bakgrund.

Här kan du läsa mer om den politik vi bedriver i Region Halland.

Vill du komma i kontakt med Patrik? Maila till info.halland@socialdemokraterna.se.

 

facebook Twitter Email