web analytics

Lars El Hayek

Riksdagskandidat, Hallands län

 

Under min studietid på Högskolan i Halmstad och det Statsvetenskapliga programmet, fann jag tidigt intresset för frågor som rör demokrati och hur samhället organiseras. Riksdagen är Sveriges högst beslutande organ och All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Att vara kandidat till Sveriges Riksdag är således en ära och något som jag ser på, med stor ödmjukhet och respekt. Hur samhället är uppbyggt och hur offentlig service såsom vårdcentraler, skolor och kollektivtrafik är organiserat och fungerar är viktigt för att medborgare ska känna tillit och trygghet. De senaste fyra åren har Sverige bytt riktning, under åtta år av borgerligt styre (2006-2014) var svaret på samhällets utmaningar uteslutande sänkta skatter– något som inte bygger ett starkt samhälle för flertalet. Investeringar och breda satsningar på välfärden, utbildning och bostadsbyggandet har inneburit att Sverige idag har den längsta statsskulden på 40 år, den högsta sysselsättningsgraden i EU och en fallande arbetslöshet. En Socialdemokratisk Regering kommer att fortsätta ha höga ambitioner och investera i både samhälle och medborgare.

Den allt mer tilltagande otryggheten är något som vi Socialdemokrater tar och har tagit på allvar. Vapenbrott och sexualbrott är två exempel på straffskärpningar och jag ser gärna att ytterligare straffskärpningar, som att slopa ungdomsrabatten och ytterligare skärpa straffet för grov våldtäkt och kvinnofridsbrott blir verklighet. Lagskärpningar måste dock mötas upp av ett mer systematiskt och bättre förebyggande arbete, därför är även satsningar som minskar risken för återfall minst lika viktiga.

Mitt namn är Lars El Hayek, jag är 26 år och bor i Halmstad  – Jag kandiderar till riksdagen på plats 5.

facebook Twitter Email