web analytics

Marcelle Farjallah

Riksdagskandidat, Hallands län

Jag är stolt över att ha fått partiets förtroende att vara nr. 6 på riksdagslistan i Halland. Det betyder mycket för mig, även om jag troligtvis inte kommer att komma in i riksdagen. Min uppgift som politiker är att föra fram socialdemokraternas ideologi och att vara lojal mot mitt parti.  Jag är kommunpolitiker idag och politiskt aktivt för ett jämlikt och integrerat samhälle. Mitt mål är att öka jämlikheten och att alla människor inkluderas i vårt samhälle. Alla människor är lika mycket värda och alla ska känna sig delaktiga och känna möjligheten att kunna påverka. ”Vi”-samhället bidrar till en stark och demokratisk välfärd.

facebook Twitter Email