web analytics

Sara Heikkinen Breitholtz

Riksdagsledamot, Hallands län

Sara Heikkinen Breitholtz är riksdagsledamot sedan 2019. Hon är idag ledamot i utrikesutskottet och suppleant i kulturutskottet. För Sara är det oerhört viktigt att aktivt medverka till att försöka utveckla vårt land i rätt riktning. Sara vill ha ett öppet land som välkomnar, och bjuder in alla dess invånare till att bli sitt bästa jag. Alla barn ska kunna förverkliga sina drömmar samtidigt som redan vuxna i arbetslivet ska kunna sadla om på en global arbetsmarknad.

Läs Saras motioner/interpellationer här. 

Läs Saras debattartiklar här. 

Kontaktuppgifter:
Telefon 08-7864000
facebook Twitter Email