web analytics

Studier

Socialdemokraternas studieverksamhet ska stärka den politiska, kommunikativa och organisatoriska kompetensen – såväl bland medlemmar som bland medlemmar med förtroendeuppdrag i partiorganisationen och med offentliga uppdrag.

Utbildningarna ska tydligt koppla samman medlemskapets värde, långsiktig tillväxt i kunskap, utvecklande ledarskap och partiets idé- och politikutveckling.
Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti. För att utveckla våra idéer om framtiden är det viktigt att vi är många som deltar. Ju fler engagerade medlemmar vi har, desto större är vår potential att utveckla samhället och organisationen.
Studieverksamheten är ett av de viktigaste medlen till den utveckling vi vill se och därför kommer våra studier att fortsätta ha fokus på förändrings- och förnyelseprocesser. Varje medlems erfarenheter och kunskaper måste komma organisationen till del.

Utbildningar i Halland

För dig som är medlem i Socialdemokraterna Halland finns det flera utbildningar att delta i. Varje termin erbjuds nya medlemmar att gå vår medlemsutbildning som går att ta del av i 3 olika steg. Förutom medlemsutbildningen så arrangerar vi även Hallandsakademien som pågår under tre terminer.
Är du intresserad av någon av utbildningarna eller har andra synpunkter eller frågor, så är du alltid välkommen att höra av dig till oss på Hallands partidistrikts kansli.

Socialdemokraternas studieportal

På den nationella studieportalen finner du partiets nationella studier och material som går att använda lokalt. Din S-förening eller arbetarekommun kan själva arrangera studiecirklar. Läs mer och hitta studiematerial på studieportalen!

Studieansvariga i regionen

Halland
Therese Stoltz
therese.svensson-stoltz@regionhalland.se

Halmstad
Anette Örn
aeohrn@telia.com

Falkenberg
Mikael Salomonsgård
m.salomonsgard@gmail.com

Laholm
Elina Berg
elina.m.berg@gmail.com

Varberg
Christoffer Johansson
l.christoffer.j@gmail.com

Hylte
Ove Gustavsson

Kungsbacka
Birgitta Litsegård
birgitta.litsegard@vsaf.nu

För mer information

Hallands partidistrikt
info.halland@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email