web analytics

Framtidens ledare

Distanskursen vänder sig till dig som vill vara med och utveckla vår rörelse & parti samt bli en av framtidens ledare inom Socialdemokraterna i arbetarekommun eller partidistrikt. Du får möjlighet att utvecklas och stärkas i din roll som förtroendevald.

Kursen syftar till att bidra till personlig utveckling, stöd i ledarskap, inspiration och erfarenhetsutbyte. Målet är att bidra till utvecklingen i rollen som politisk ledare, ge verktyg och metoder för det politiska arbetet och skapa nya nätverk. Kursen utgår från partiets ledarskapsmaterial.

– obs! Sista dag för anmälan är 1 augusti! –

Kursen innehåller både internatträffar och mellanliggande processer. Vi går bland annat igenom:

  • Min roll som politisk ledare i en folkrörelseorganisation
  • Vad förväntas av mig
  • Det politiska, strategiska ledarskapet
  • Ideologi & värderingar
  • Retorik
  • Organisationskultur
  • Framtidens ledare och det personliga ledarskapet
  • Ledarskapets dilemma

De mellanliggande processerna är utformade som stöd för ditt politiska uppdrag.

Kurstid & tidsåtgång
Hösttermin 2017: 21 augusti – 22 december
Vårtermin 2018: 8 januari – 8 juni
Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka. Kursen motsvarar studier på 50 procent.

Intyg
Efter fullföljd kurs ges intyg som anger kurstid & innehåll.

Anmälan & kostnad
Kontakta din arbetarekommun för att anmäla dig. Här hittar du kontaktuppgifter till alla arbetarekommuner. Sista dag för anmälan är 1 augusti.

Viktigt att veta
Kursen genomförs under ca ett år med fyra obligatoriska helgträffar. I kursen ingår att tillsammans med övriga deltagare eller på egen hand genomföra ett antal mellanliggande processer utöver internaten. Som stöd under hela kursen finns handledare från respektive partidistrikt. Vi använder distansplattformen Ping Pong för all kommunikation. Ping Pong används även av universitet & högskolor.

Internattillfällen 2017 – 2018
Internaten genomförs på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, utanför Borås.

Internat 1, 30 september – 1 oktober 2017
Politiskt ledarskap & ideologi

Internat 2, 2 – 3 december 2017
Retorik och det politiska språket

Internat 3, 17 – 18 februari 2018
Kommunikation som verktyg

Internat 4, 26 – 27 maj 2018
Det personliga ledarskapet

 

facebook Twitter Email