web analytics

Hallandsakademien

Hallandsakademien är partidistriktets regionala framtidsprogram med syfte att lyfta våra förtroendevalda. Målet är att vi inför kommande valrörelser ska hitta många kompetenta medlemmar med förmågan att inneha viktiga förtroendeposter, såväl inom politiken som inom partiet.

Hallandsakademien riktar sig till dig som idag inte har några större uppdrag men som har intresse och ambitioner för framtida uppdrag. Du kan ha varit med i partiet, fackklubben eller SSU en kort eller lång tid och vara ung eller äldre – det viktiga är att det finns både förutsättningar och ambitioner inför framtiden.

Hallandsakademien sträcker sig över tre terminer och innehåller sex gemensamma träffar, varav tre är internat. Däremellan består utbildningen av distansstudier på hemmaplan.

VT 2017 – Sverige idag
Hur Sverige ser ut idag. Fokus på problemområden ur ett socialdemokratiskt synsätt exempelvis ojämlikhet, segregation och ökade samhällsklyftor i Sverige. Fördjupning och problematisering av aktuella sakfrågor ur ett socialdemokratiskt perspektiv.

Datum: 25-26 mars & 13 maj

HT 2017 – Jag som socialdemokrat
Fokus på det egna politiska engagemanget, varför de är socialdemokrater och medlemmar i partiet. Att uttrycka politiska åsikter lättillgängligt och så att människor förstår.

Datum: 23-24/9 & 11/11

VT 2018 – Folkrörelsen
Fokus på rollen som förtroendevald i ett folkrörelseparti och som representant i politiska församlingar. Hur kan du efter utbildningen bidra till att stärka Socialdemokraterna som parti och den politiska utvecklingen?

Datum: 3-4 mars

För mer information om Hallandsakademien

Just nu tar vi inte emot några nya ansökningar till Hallandsakademien.
Har du några frågor om utbildningen eller bara vill ha mer information, så får du gärna kontakta partidistriktets kansli:
035-10 41 35
info.halland@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email