web analytics

Kyrkoval

Den 17 september 2017 går Socialdemokraterna till val. Svenska kyrkans över 5 miljoner röstberättigade medlemmar (alla som är 16 år eller äldre) har då möjligheten att utöva sin demokratiska rätt att välja sina representanter i kyrkofullmäktige på församlingsnivån, stiftsfullmäktige på den regionala nivå och kyrkomötet på den nationella nivån.

Svenska kyrkan är en av Sveriges viktigaste samhällsinstitutioner. Kyrkan finns där för människor i livets svåraste och finaste stunder, bedriver diakoniverksamhet för de som har det svårt, viger nykära, har biståndsverksamhet och finns där som stöd för de som söker andlighet. Svenska kyrkan styrs politiskt. Det är kyrkans medlemmar som var fjärde år väljer vilka värderingar som ska prägla verksamheten. Socialdemokraterna ställer upp i valet med värderingar som handlar om öppenhet, solidaritet och en kyrka öppen för alla, inte bara en lärd elit. Konkreta frågor som kvinnliga prästers medverkan i kyrkan och avgiftsfri ungdomsverksamhet är några av de frågor vi driver och möter starkt motstånd i. Inte minst i Göteborgs stift som Halland till störst del består av.

Var fjärde år väljs politiker till Svenska kyrkans olika beslutande församlingar genom kyrkovalet. Alla val är direkta, och kyrkovalet genomförs på ungefär samma sätt som de allmänna valen. På så sätt får Svenska kyrkans 6 miljoner medlemmar bestämma hur kyrkan ska fungera. Nästa kyrkoval är 17 september 2017.

Ditt löfte att stå upp för en öppen folkkyrka, att engagera dig i valrörelsen och bilda opinion för den socialdemokratiska kyrkopolitiken och att vänner och bekanta också ger sin röst i kyrkovalet är en viktig förutsättning för att vi socialdemokrater starkt ska kunna driva en framtidsinriktad och progressiv kyrkopolitik. Gå in på valloftet.se och ge ditt löfte.

facebook Twitter Email