web analytics

Vårbudget 2018 – Regeringen satsar på Halland och Sverige!

Idag presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens vårändringsbudget. Den visar det tydliga samhällsbygget som den socialdemokratiskt ledda regeringen prioriterar – ett tryggt och hållbart Sverige.

De offentliga finanserna visar överskott. Sveriges ekonomi går starkt, sysselsättningen är rekordhög och arbetslösheten sjunker.
– Vi har tagit Sverige i en ny riktning. Investeringar i jobb, sjukvård, skola och klimat har gett resultat. Nu fortsätter regeringen med ytterligare satsningar för ett tryggt och hållbart Sverige, säger finansminister Magdalena Andersson.

Satsningar för Hallands trygghet och välfärd
I årets vårbudget föreslås reformer för 2,6 miljarder kronor. Fler ska komma i arbete. En nationell kraftsamling krävs för att stävja och förebygga kriminaliteten och stärka demokratin. Välfärden ska byggas ut i hela landet och i vårbudgeten föreslår vi därför drygt 20 miljoner kronor på mer vårdpersonal i Region Halland.
För oss är det grundläggande att bekämpa både brottsligheten och dess orsaker. Blåljuspersonal ska skyddas och för att Sverige ska vara tryggt och säkert ökar vi resurserna till Polismyndigheten och Tullverket. Det ska vara ordning och reda vid Sveriges gränser.
Ska tryggheten öka måste fler komma i arbete. 100 000 jobb står lediga för att arbetsgivare inte hittar personal med rätt kompetens och yrkeskunskaper. Därför bygger vi kraftigt ut kunskapslyftet samtidigt som vi möjliggör fler extratjänster. Etableringen av nyanlända behöver gå ännu snabbare.
Regeringen satar också pengar på sommarjobb för de som går på gymnasiet. Det är en möjlighet för alla unga människor att kunna tjäna sina egna första pengar, men också ett sätt att få in en fot på arbetsmarknaden.

Svensk ekonomi fortsätter att utvecklas starkt
Den svenska modellen levererar. Sedan 2014 har Sverige haft en högre tillväxt än de flesta andra jämförbara länder och tillväxten bedöms bli hög även 2018.
Sverige har den högsta sysselsättningsgraden som någonsin uppmätts i ett EU-land. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta sedan år 2003. Efterfrågan på arbetskraft kommer att vara fortsatt hög och arbetslösheten väntas fortsätta minska till 6,2 procent 2018.
– Under de kommande åren ser vi att behoven i välfärden kommer att öka i och med att vi lever allt längre och det föds fler barn. Det kommer att bli nästa mandatperiods stora uppgift. Därför prioriterar den här regeringen satsningar för ökad trygghet för ett Sverige som håller ihop, framför stora skattesänkningar för de rikaste, säger finansministern.
Vårbudgeten går att läsa i sin helhet här.

facebook Twitter Email