web analytics

Lars Fritzon

Toppkandidat till regionfullmäktige, valkrets Halmstad/Laholm

Det finns alldeles för många unga i vår Region som lider av psykisk ohälsa!

Detta är särskilt viktigt för mig efter som man vet att de som lider av psykisk ohälsa
även blir mer sjuka i somatiska sjukdomar. Det pratas mycket om lika vård för alla i Halland, men med prat åstadkommer vi ingen lösning för den med psykisk ohälsa.

 

Jag vet att vi i lokalanämnder i Halland bidrar till en lösning genom våra dialoger och rapporter.

facebook Twitter Email