web analytics

Lise-Lotte Bensköld Olsson

Toppkandidat till regionfullmäktige, valkrets Varberg

Att få möjlighet att vara med och påverka i samhället på riktigt är min drivkraft i politiken.

Alldeles för ofta har jag sett hur människor blivit värderade olika beroende på bakgrund, utbildning, kön med mera. Orättvisor och ojämlikhet är fortfarande ett vanligt inslag i vardagen för många människor, även idag, trots den enorma utveckling som har skett i samhället. De senaste åren har vi sett en ökning av detta igen och det gör mig förfärligt upprörd.

Framtida generationer ska inte behöva utkämpa samma kamp som vi har gjort, det vore verkligen ett bakslag för allt det vi har kämpat för.

Jag kandiderar till regionen även detta valet. Jag har varit engagerad i regionala frågor sedan 2007 med ett särskilt fokus på hälso- och sjukvården.

facebook Twitter Email