web analytics

Patrik T Nilsson

Toppkandidat till regionfullmäktige, valkrets Falkenberg/Hylte

DEMOKRATI – RÄTTVISA – SOLIDARITET

Med dessa värdeord som vägledare har mitt politiska intresse blivit allt större genom åren. Efter Socialdemokratins valförlust 2006 började jag därför att engagera mig genom att tacka ja till politiska förtroendeuppdrag.

Jag vill att en fungerande välfärd skall finnas där för oss när vi behöver. Det är därför jag tror på modellen att vi bidrar efter förmåga och får hjälp efter behov.

”Gör din plikt och kräv din rätt”

Min största drivkraft är att återuppbygga folkbildningen i en demokrati där det är självklart att var och en tar sitt ansvar för vilket samhälle vi vill ha. Vad vi behöver är fler språkrör i samhället och på våra arbetsplatser som kan förklara skillnaderna på en Socialdemokratisk politik och vilka konsekvenser det blir av den politik som framför allt M, SD och KD står för.

Detta gäller lika mycket regionalt och lokalt som i riket i stort. Därför är jag engagerad för jämlik vård och omsorg som är lika för alla oavsett plånbok eller bakgrund.

DEN SVENSKA MODELLEN SKA UTVECKLAS
INTE AVVECKLAS!

facebook Twitter Email