web analytics

Ett vallöfte som står upp för den svenska modellen

Det är onsdag kväll i Almedalen. Finansminister Magdalena Andersson håller tal. Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas. Det är fina och inte tomma ord. Socialdemokraterna gick nämligen samma dag ut med ett vallöfte; minst 20 miljarder kronor extra till kommunsektorn under nästa mandatperiod. Eftersom att den socialdemokratiska regeringen redan har vänt statsfinanserna från underskott till överskott så kan vi lita på att detta inte är tomma ord, utan ett löfte att räkna med.

Idag är det 100 000 fler anställda inom den offentliga sektorn än innan regeringen tillträdde, men det behövs ännu fler. Vi blir fler och fler barn, samtidigt som vi även blir äldre och äldre vilket innebär högt tryck på bland annat barn- och äldreomsorgen. Behovet växer i en sådan takt att denna ökning på 20 miljarder enbart täcker de kostnader som krävs för att upprätthålla dagens kvalitet inom kommunsektorn. Det kommer att kräva mycket av samhället, men så länge vi fortsätter att vårda skattefinanserna så kan vi också möta det ökande behovet och upprätthålla vår välfärd.

Vi är många i samhället som ser de behov av förbättringar som finns inom både utbildning och vård idag. Enda sättet att åtgärda problemen är i enlighet med det socialdemokratiska vallöftet; att se till att våra statsfinanser förblir starka. Att sänka skatter har aldrig varit och kommer aldrig att bli lösningen för en fungerande offentlig sektor. Om vi skulle överlåta ansvaret för vår välfärd till vinstdrivna bolag kan vi heller aldrig garantera våra medborgare en fungerande vård. Det hade varit att svika Sverige. Våra skattepengar ska gå dit de är menade att vara och det är bland annat hos våra äldre, våra sjuka och våra barn. Med 20 miljarder extra kan vi anställa fler undersköterskor, fler sjuksköterskor och fler förskollärare. Det vallöftet visar tydligt att vi socialdemokrater står upp för den svenska modellen.

Rose-Marie Edlund (S)
Kommunråd, Halmstad

Ronny Löfquist (S)
Kommunråd, Hylte

Jana Nilsson (S)
Kommunalråd, Varberg

Eva Borg (S)
Kommunalråd, Kungsbacka

facebook Twitter Email