web analytics

Ledarskapsutbildning steg 1 – ”Grundläggande ledarskap”

Distanskursen vänder sig till dig som vill vara med och utveckla vår rörelse & parti samt bli en av framtidens ledare inom Socialdemokraterna i arbetarekommun eller partidistrikt. Du får möjlighet att utvecklas och stärkas i din roll som förtroendevald.

Distanskursen riktar sig till dig som är förtroendevald ledamot eller ersättare för Socialdemokraterna i kommun, region, DS eller AK-styrelse. Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas och stärkas i din roll som förtroendevald ledamot eller ersättare.

Kursen innehåller både internatträffar och mellanliggande processer. Vi går bland annat igenom:

  • Rollen som ledare i en folkrörelseorganisation
  • Vad förväntas av mig som förtroendevald
  • Socialdemokratiskt ledarskap
  • Ideologi & värderingar
  • Organisationskultur
  • Jämställdhet

Intyg
Efter fullföljd kurs ges intyg som anger kurstid & innehåll.

Anmälan & kostnad
Kontakta din arbetarekommun för att anmäla dig. Här hittar du kontaktuppgifter till alla arbetarekommuner.

Viktigt att veta
Kursen genomförs under ca ett år med fyra träffar. I kursen ingår att tillsammans med övriga deltagare eller på egen hand genomföra ett antal mellanliggande processer utöver internaten. Som stöd under hela kursen finns handledare från respektive partidistrikt. Vi använder distansplattformen Ping Pong för all kommunikation. Ping Pong används även av universitet & högskolor.

Aktuella datum:

Du hittar aktuella datum på vår Studieportal.

facebook Twitter Email