web analytics

Bli medlem

Så funkar ditt medlemskap:

Som medlem påverkar du Socialdemokraternas politik genom att delta i diskussioner, på möten, kurser, starta kampanjer och komma med politiska förslag själv eller tillsammans med andra. Du kan vara med och föreslå och välja människor till politiska uppdrag och du kan själv kandidera.

Du är medlem fullt ut när du har betalat din medlemsavgift. Då har du också rösträtt på våra möten och kongresser där vi formellt beslutar och röstar om olika politiska förslag. Du väljer själv hur aktiv du vill vara.

Klicka här för att bli medlem!

facebook Twitter Email