web analytics

Medlemsutbildning

Välkommen till Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning.

Medlemsutbildningen vänder sig till alla som är intresserade, såväl nya medlemmar som de som varit med i partiet en tid. Här får du möjlighet att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar.
Medlemsutbildningen genomförs i 3 steg, där steg 1 och 2 genomförs på hemmaplan i länet. Steg 3 arrangeras av partistyrelsen och ger möjlighet att träffa partivänner från hela Västsverige. Varje steg är fristående vilket innebär att man inte förbinder sig att delta i alla 3 stegen.

Medlemsutbildning steg 1

Lär dig mer om aktuell politik och ideologi. Knyt nya kontakter och få kunskap om hur du kan påverka. Socialdemokraternas medlemsutbildning, steg 1, ger dig möjlighet att lära dig mer och träffa socialdemokrater från hela Halland. Under kursen kommer du få möjlighet att diskutera och få insikter om den aktuella politiken, vår ideologi, vår historia, hur partiorganisationen fungerar samt grundläggande kunskaper om mötesteknik.


Datum:

Medlemsutbildning del 1 sker under tre sammanhängande tillfällen; 18/2, 4/3 och 18/3.
Plats: ABF, Halmstad.
Anmälan sker senast 27 januari via studieportalen.

Kurserna är kostnadsfria och reseersättning utgår vid samåkning.

Medlemsutbildning del 1 i cirkelform

Medlemsutbildning del 1 sker även i cirkelform. Utbildningen sker digitalt genom sex träffar. Datum för träffarna är 16/2, 2/3, 9/3, 16/3, 23/3 och 30/3.

Anmälan sker senast 6 februari via studieportalen.

Medlemsutbildning steg 2

Fördjupa dina kunskaper i aktuella frågor och det politiska systemet. Knyt nya kontakter och få mer kunskap i hur du kan påverka. Socialdemokraternas medlemsutbildning, steg 2, ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper och träffa partikamrater från hela Halland. På programmet finns bland annat socialdemokratisk ideologi, historia, organisation och aktuell politik.

Medlemsutbildning del 2 sker under tre sammanhängande tillfällen; 15/4, 29/4 och 13/5.
Plats: ABF, Varberg
Anmälan sker senast 24 mars via studieportalen.

Kurserna är kostnadsfria och reseersättning utgår vid samåkning.

Medlemsutbildning steg 3

Du som har gått medlemsutbildning steg 1 och 2 kan även söka till steg 3. Medlemsutbildningen vänder sig till dig som är nyfiken på, och vill veta mer om politik, ideologi och hur man på olika sätt kan göra insatser för partiet. Syftet med utbildningen är att öka medlemmarnas kunskaper om politik, framtidspartiet, ideologi och historia. Vi vill också att deltagarna ska få mer kunskaper om hur man på olika sätt kan engagera sig och göra insatser i organisationen som leder till samhällsförändring.

Läs mer och anmäl dig till medlemsutbildning steg 3 här.

Varmt välkommen med din anmälan!

För mer information och frågor kontakta
Socialdemokratiska partidistriktets expedition
035-10 41 35
info.halland@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email