web analytics

Vårt parti

Socialdemokraternas grund - vad tycker vi? Vi vill skapa ett jämlikt samhälle där alla - inte bara några - kan känna frihet, trygghet och framtidstro.

I vårt Sverige hålls ingen tillbaka. Ingen lämnas heller efter. Demokrati, likabehandling och jämställdhet är grundvalarna för jämlikheten.

Alla ska bidra efter sin förmåga och alla får ta del av en generell och skattefinansierad välfärd efter behov. En växande ekonomi kommer alla till godo om alla får arbete med löner som går att leva på. Det behövs socialförsäkringar som ger bra pensioner samt skyddar vid sjukdom och arbetslöshet. Ett samhälle måste ständigt förändras och utvecklas. Vi blir alla starkare när vi håller ihop och löser problem och utmaningar tillsammans.

Det är detta som vi kallar den svenska modellen. Nu behöver den fungera i en ny, mer globaliserad och rörligare tid. Vi socialdemokrater vill utveckla den.

Läs mer här om vad vi tycker inom områden som skola, ekonomi, miljö, jobb, välfärd och internationellt. 

facebook Twitter Email