web analytics

Rekordstor skattesänkning på pensionen

Den socialdemokratiskt ledda regeringen föreslår nu att skatten för pensionärer sänks med 4,4 miljarder kronor 2018. Det är dubbelt så mycket som regeringen tidigare utlovat och den enskilt största satsningen i höstens budget.

Redan den 1 januari 2018 sänks skatten med upp till 5 000 kronor per år för ungefär 75 procent av alla personer över 65 år. I Hallands län innebär det att ungefär 51 500 pensionärer får sänkt skatt. Vid en inkomst på 17 000 kronor i månaden sänks pensionärsskatten med cirka 410 kronor per månad. Tillsammans med det höjda bostadstillägget innebär det exempelvis att ensamstående pensionärer får upp till 900 kronor mer i plånboken varje månad.

Målet är att den orättfärdiga pensionärsskatten, det vill säga klyftan mellan skatten på pensioner och på lön, helt avskaffas till 2020.

Det handlar inte om snällhet, utan det är vårt moraliska ansvar att justera den klyfta som beslutades och infördes av den borgerliga regeringen. Skatten på pension blev under den borgerliga regeringens tid högre än på lön, eftersom en rad så kallade jobbskatteavdrag genomfördes som bara omfattade arbetsinkomster.

Sedan regeringen tillträdde 2014 har arbetslösheten sjunkit och underskotten i de offentliga finanserna har vänts till överskott. Sverige har nu den lägsta arbetslösheten sedan 2008 och 200 000 fler går till jobbet i dag än när regeringen tillträdde.

Nu ska den starka svenska ekonomin komma alla till del och därför tar regeringen större steg för att sänka skatten för pensionärer.

Jennie Nilsson (S)

Hans Hoff (S)

Adnan Dibrani (S)

riksdagsledamöter Halland

facebook Twitter Email