web analytics

Historielöst om LSS

Tre centerpartister går ut och lägger i princip hela problemet med den urholkade LSS-lagstiftningen på nuvarande regering. Lite historielöst kan vi tycka, då historien började med ett prejudikat 2009 som fastslog att hjälp med mat inte ingår i grundläggande behov, följt av ytterligare två domar som blev prejudicerande. Alliansregeringen hade kunnat stoppa genomförandet av de nya prejudikaten och ändrat lagstiften så att de ursprungliga intentionerna stod kvar. Men det gjordes inte.

LSS är en rättighetslag och som med alla beslut som är fattade via en lagstiftning så kan det överprövas helt till Högsta Förvaltningsdomstolen. Den 13 juni 2017 kom den sista domen från HFD, som fastslog att väntetid inte ingick i assistanstiden. Detta skulle innebära stora konsekvenser för den enskilde och syftet med personlig assistans skulle tillsammans med tidigare prejudikat fullständigt raseras. Den Socialdemokratiska regeringen insåg detta och drog i nödbromsen. Redan den 8 januari i år lade man fram en lagrådsremiss som upphäver prejudikatet 1 april 2018.

Sedan försöker skribenterna hävda att jakten på välfärdsföretag skymmer sikten för ett mer aktivt agerande. ISF (inspektionen för socialförsäkringar) gjorde en rapport ”Assistansmarknaden – lönsamhet och konkurrensförhållanden” (rapport 2017:16). Den visar att det är många aktörer, där de 100 största bolagen står för 50 % av marknaden. Över tusen bolag har tillstånd att bedriva personlig assistans. Man konstaterar att tillståndskrav och tillsyn behöver skärpas för att stoppa oseriösa anordnare så att inte felaktiga utbetalningar sker. I en del fall har vi sett medvetet fusk som innebär att pengar tas från de som behöver stödet mest. Så vill vi inte använda våra skattepengar.

Nuvarande lagstiftning är ihålig. Det visar all rättspraxis som har beslutats det sista tio åren. Förvånande är att den tidigare Alliansregeringen blundade för problematiken. Vi genomför därför en bred utredning i syfte att förstärka kvaliteten, modernisera och göra lagstiftningen mer träffsäker och likvärdig över hela landet. Vårt mål är att värna LSS intentionerna som är en viktig frihetsreform. De som har behov av stöd och hjälp skall få det. Översynen skall vara klar senast 1 oktober 2018.

Den Socialdemokratiska kongressen fastställde 2017 att: Samhället skall ge stöd till de individer som behöver det mest. Intentionerna bakom LSS-lagstiftningen skall gälla.

Hans Hoff (S)

riksdagsledamot

Turid Ravlo Svensson (S)

kommunpolitiker

facebook Twitter Email