web analytics

Ett starkt lag som är redo att ta över styret i Region Halland

Valberedningen presenterar ett starkt lag som är redo att ta över styret i Region Halland. Den 7 april tar Socialdemokraterna i Hallands distriktskongress ställning till förslaget.

Region Hallands misskötta ekonomi har flertalet gånger räddats av den socialdemokratiskt ledda regeringens statsbidrag. Avsaknad av ledning har gjort att nödvändiga investeringar inte har gjort. Det är oacceptabelt att tillgängligheten i vården, personalvillkoren och den psykiska hälsan inte prioriteras högre. Ett maktskifte behövs!

Valberedningen presenterar fyra stycken listor för de fyra valkretsar som finns i länet. De fyra listorna toppas av Lise-Lotte Bensköld Olsson, Per Stané Persson, Patrik T Nilsson och Jonas Strand. Några av de som blir nya ordinarie ledamöter i regionfullmäktige enligt dagens mandatfördelning är Matilda Rosander, Sebastian Hassel och Helen Ung Le.

– Jag har tackat ja till att fortsatt kandidera för ett ledande uppdrag i regionstyrelsen. Att få leda och utveckla sjukvården i Halland är ett viktigt uppdrag. Vår region ska inte enbart erbjuda den bästa vården – den ska även vara jämlik och tillgänglig för de som behöver den mest, säger Lise-Lotte Bensköld Olsson.

– På grund av avsaknad av ledning och styrning av majoriteten går nu flera verksamheter med underskott. Det krävs ett socialdemokratiskt styre för en bra och hållbar utveckling av vår region, säger Per Stané Persson.

Alla fyra listor i sin helhet:
Valkrets 1 – Halmstad/Laholm
Valkrets 2 – Falkenberg/Hylte
Valkrets 3 – Varberg
Valkrets 4 – Kungsbacka

facebook Twitter Email