web analytics

Om idealism och realism

Det som görs under valåret är inte valcynism – det är en kombination av idealism och realism.

Det är inte direkt någon hemlighet att jag vill att socialdemokraterna ska vinna valet i höst och att jag ska bli omvald som riksdagsledamot. Det har jag gemensamt med mina socialdemokratiska kollegor i både riksdagen och regeringen. Men betyder det att allt vi gör fram till valet, alla utspel, förslag och reformer, bara är valfläsk?

När vi till exempel höjt barn- och studiebidragen med 200 kronor i månaden; sett till att tandvården är gratis upp till 23 år; ordnat med fria receptbelagda mediciner för alla minderåriga; höjt pensionerna; och satsat 5,5 miljarder på välfärden bara i år – skulle det alltså bara vara ett sätt att få behålla makten?

Eller betyder det att vi på riktigt bryr oss om att skapa ett samhälle där det inte spelar någon roll var du kommer ifrån och vem du är för att lyckas i livet. Jag vill ha ett samhälle där du inte behöver oroa dig för att förlora ditt hem ifall du blir arbetslös, eller känner dig tvungen att återgå till arbetet om du blir svårt sjuk. Jag vill ha ett samhälle där det finns utrymme att hamna snett i livet men ändå ha rätt till en andra chans.

Nä, att vilja värna den samhällsmodell vi valt i Sverige, där vi tror på alla människors lika värde och möjligheter och därför tar ett gemensamt ansvar för varandra, är inte valfläsk.
Men förutom att vi satsar på välfärden av både moraliska och solidariska skäl, så vet vi att det gagnar hela samhället. Man behöver inte vara socialdemokrat för att se att välfärd är nyckeln till ett stabilt, tryggt och hållbart samhälle, för alla.

I boken ”Jämlikhetsanden” från 2009 visar Kate Pickett och Richard Wilkinson genom ett omfattande material från 30 års forskning, att jämlikhet lönar sig. Många av dagens samhällsproblem relaterade till exempelvis droger, fetma och stora fängelsepopulationer, förekommer mer ju större klyftorna är. Samtidigt drabbar de problemen alla samhällsklasser i de ojämlika samhällena.

Så när vi jobbar på att minska gapet mellan fattiga och rika genom att fortsatt satsa på våra trygghetssystem och välfungerande vård, skola och omsorg, är det ett sätt att ta ansvar och värna om Sverige. Det är en kombination av idealism och realism – inte valcynism.

Adnan Dibrani,
riksdagsledamot (S)

facebook Twitter Email