web analytics

Klyftan mellan land och stad ska slutas

Under lång tid har landsbygderna i Sverige försummats av tidigare regeringar, oavsett partifärg.  För en region som Halland märks det tydligt när landsbygdsfrågorna inte blir prioriterade, men när den nuvarande regeringen tillträdde la vi om politiken. Vi vill utveckla den svenska modellen och öka tryggheten i hela landet. Klyftan mellan land och stad ska slutas.

Regeringen har målmedvetet drivit en politik för att förbättra villkoren att bo, leva, arbeta och driva företag i hela Sverige. Några exempel är mångmiljardsatsningarna på bredband, på service på landsbygden, på ökad statlig närvaro, på lärcentra, på livsmedelsstrategin och på lanthandlar.

Dessa satsningar är viktiga för att landsbygden ska leva och växa precis som övriga landet. Men något av det mest grundläggande och viktigaste är att alla på landsbygden ska kunna lita på vården. Var du bor ska inte påverka möjligheten till akutvård om du behöver den. Socialdemokraterna vill därför satsa en halv miljard på förstärkt ambulanssjukvård för att öka tryggheten i hela landet. Ingen i vårt land ska behöva oroa sig över att ambulansen inte kan komma i tid.

Trots flera viktiga förbättringar finns det mycket kvar att göra. Nu är det dags för nästa steg i utvecklingen för landsbygden – landsbygdspropositionen. Med den förankrar vi nu en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder med riksdagen. Det innebär att framtida regeringar inte kan återgå till att ignorera landsbygden.

Med landsbygdspropositionen lägger regeringen fram flera viktiga förslag. Vissa av dessa har redan förverkligats och andra kommer regeringen att fatta beslut om under våren. För att kunna genomföra förslagen har regeringen avsatt 1,5 miljarder 2019 och 2020, därefter 400 miljoner kronor årligen.

Några exempel på satsningar kopplade till landsbygdspropositionen som regeringen vill göra är:

  • Förbättra digitaliseringen hos företag på landsbygden.
  • Förbättrad möjlighet till finansiering för landsbygdsföretag.
  • Mer innovationsmöjligheter till landsbygdsföretag som vill utveckla sina idéer och ta del av ny kunskap.
  • Effektivare kompetensförsörjning genom ökade möjligheter till distansutbildning och se över frågan om avskrivning av studielån.

För Halland är dessa satsningar helt avgörande för att hela länet ska fortsätta att växa och utvecklas. Vi har lagt om kursen och nu är riktningen tydlig; klyftan mellan olika delar av landet ska slutas. Det är viktigt för ett land som håller ihop.

Jennie Nilsson (S)
Ordförande i Näringsutskottet

facebook Twitter Email