web analytics

Dags för ett tryggare Halland

Vi är kompromisslösa mot den grova brottsligheten och därför gör vi bland annat historiskt stora satsningar på polisen. Men vi ska också bekämpa brottens orsaker. Ungdomar som hamnat i kriminalitet behöver en väg ut från miljöer som förvärrar deras problem. Det är när tron på framtiden går förlorad som gängen och våldet blir ett alternativ.

Vi socialdemokrater vill:

  • Stoppa gängkriminaliteten. Rekryteringen till gängen ska stoppas. Straffen för vapenbrott och grova våldsbrott ska vara kännbara. Mer sociala åtgärder ska riktas mot ungdomar i riskzonen.
  • Satsa på polisen. Polisen ska finnas där den behövs som bäst. Polisen ska ha god förmåga att utreda brott och brottsoffer ska få ett bra bemötande.
  • Bekämpa mäns våld mot kvinnor

 

Det här har vi gjort:

  • Gett mer pengar till polisen än de själva begärde och fördubblat intaget till polisutbildningen. Polisen måste få bättre förutsättningar för att kunna utföra sitt jobb.
  • Tagit fram en strategi för att förebygga och förhindra terrorism.
  • Förebygga mäns våld mot kvinnor. Det är oacceptabelt när kvinnor inte kan vara trygga. Vi har tagit fram en heltäckande strategi för att förebygga mäns våld mot kvinnor.
  • Tagit fram åtgärder för att bekämpa välfärdsbrottslighet. Alla försök med fusk och fiffel inom välfärden ska bekämpas med kraft.
  • Insatser för att stoppa utländska inbrottsligor och höjt straffen för flera brott, bland annat vapenbrott och grova våldsbrott.
facebook Twitter Email