web analytics

Personalbrist hotar Hallands sjukvård!

Utan inhyrda bemanningssköterskor skulle flera vårdavdelningar på Hallands sjukhus få stänga ner.

Region Halland klarar inte av att bemanna sjukvården med egen personal. En av anledningarna är det moderatledda styrets oförmåga att ta tag i den tuffa arbetsmiljön. De 64 miljoner Region Halland beräknades få av den Socialdemokratiskt ledda regeringen, för satsningar på goda arbetsvillkor och arbetssätt, valde de att använda till höjd OB-ersättning för några istället för en bättre arbetsmiljö för alla. Att vårdpersonal går ner i arbetstid för att orka jobba är inte hållbart. För att täcka personalbristen så behövs det fler som väljer vårdyrken och att Region Halland skapar rätt förutsättningar för de som redan jobbar. Vi socialdemokrater vill jobba tillsammans med personalen för att hitta gemensamma lösningar. Bland annat vill vi införa ett internt bemanningsföretag som ger den flexibilitet många efterfrågar samtidigt som det finns tillgång till fast anställd personal. Vi menar också att en rekryteringsenhet behövs för ett mer offensivt och fokuserat arbete med att täcka behoven.

En bra arbetsmiljö och möjlighet till utveckling gör Region Halland till en attraktiv arbetsgivare.

 

Hållbar personalpolitik ger bättre vård, därför prioriterar vi i Halland:

 • En ny rekryteringsenhet
 • Internt bemanningsföretag
 • Ökade möjligheter till kompetensutveckling
 • En god arbetsmiljö
 • Fler praktik- och traineeplatser
 • Anställningsgaranti för ungdomar som lämnar Vård- och omsorgscollege med relevant praktik och godkända betyg.
 • Riktade spetsutbildningar för undersköterskor
 • Dubbla antalet sommarjobb inom Region Halland för gymnasieungdomar.

 

Nationella satsningar för en tryggare välfärd:

 • Mål om 14 000 fler anställda i vården till 2022
 • Ett arbetsmiljölöfte för Sveriges välfärd. De som jobbar i välfärden ska hinna, orka och kunna ge patienter, brukare och klienter en god vård och omsorg av hög kvalitet
 • Fler sjuksköterskor ska få läsa till specialister med studielön eller utbildningsanställningar

Vill du vara med att utveckla Hallands sjukvård – då röstar du på Socialdemokraterna!


Per Stané Persson och Lise-Lotte Bensköld Olsson
Regionråd för Socialdemokraterna Halland

facebook Twitter Email