web analytics

Vårt (S)trå till stacken!

Socialdemokraterna Halland uppmanar Region Halland att köpa svenskt kött

Den senaste tidens torka drabbar det svenska jordbruket hårt och riskerar att få stora konsekvenser för möjligheten att driva verksamheterna vidare.  Socialdemokraterna i Halland föreslår därför att Region Halland drar sitt strå till stacken och köper in svenskt kött.

  • Livsmedelssektorn står för 7% av sysselsättningen i Halland, där är jordbruket en viktig del, säger Lise-Lotte Bensköld Olsson, regionråd (s). Att inte agera riskerar på längre sikt att bli dyrare än att sitta still i båten.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen ser över flera möjligheter för ekonomiskt stöd till jordbruket och halländska kommuner har upplåtit betesmark. Det är dags för Region Halland att göra vad man kan i det alvarliga läget som är.

  • Den offentliga sektorn är en stor kund. Region Halland serverar varje år 170 000 dygnsportioner genom sina kök. Vi måste alla hjälpas åt för att skapa ett tryggt och hållbart samhälle och här kan Region Halland bidra.

Vår förhoppning är att också den borgerliga majoriteten ser vikten av att frågan behandlas skyndsamt.

 


Lise-Lotte Bensköld Olsson, Regionråd (S)

Socialdemokraternas förslag är den 23 juli 2018 inskickat till regionstyrelsen.

 

facebook Twitter Email