web analytics

Hylte och Falkenberg vill agera pilotkommuner

För Socialdemokraterna i Halland är Arbetsförmedlingen en oerhört viktig myndighet och dess insatser nödvändiga för att hjälpa invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden. Tidigare under våren stod det klart att 4 av de 6 halländska AF kontoren kommer att stänga. Med bakgrund av att detta sker översänder nu Ronny Löfquist, kommunstyrelsens ordförande i Hylte kommun och Per Svensson, kommunstyrelsens ordförande i Falkenbergs kommun, ett brev till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

I brevet föreslås att Hylte och Falkenberg får bli pilotkommuner och får ett större ansvar för att skapa en kortare övergång till arbete och studier. Kommunerna kan erbjuda ett helhetsperspektiv, där exempelvis funktioner som kommuner och socialtjänst kan samarbeta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för individen.

Samtliga kommuner i Halland har fått frågan att skriva under brevet, men övriga kommuner har valt att avböja. Det är tråkigt att de Alliansstyrda kommunerna i Halland inte prioriterar frågan om Arbetsförmedlingens närvaro lika högt som de socialdemokratiskt styrda kommunerna.

Läs brevet i sin helhet nedan.

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Ladda ner [167.78 KB]

facebook Twitter Email