web analytics

För oss kommer välfärden alltid först

Välfärden är en av sakerna som gör Sverige unikt. Den ska finnas där och ge oss trygghet genom hela livet. Men välfärden måste alltid stärkas och personalen ha bra villkor. Förr, nu och framåt kommer vi alltid sätta välfärden först

Under pandemin har personal i vård och omsorg gjort enorma insatser, och befolkningen har visat på prov på uthållighet och solidaritet. Nu när vi snart är igenom pandemin måste Sverige framåt. Pandemin har åter visat vikten av att sätta välfärden först. Du som arbetar i välfärden behöver bättre villkor och välfärden ska finnas där för dig vem du än är, var du än är. En stark gemensam välfärd bygger hela samhället starkare och ger trygghet för dig genom hela livet. Vid födseln och i skolan. När du blir äldre eller när du blir sjuk.

Att de flesta som jobbar i välfärden är kvinnor är bara en av anledningarna till att en stark välfärd är viktigt för jämställdheten. Utbyggnaden av vår svenska välfärdsmodell med barnomsorg och föräldraförsäkring gick hand i hand med bygget av ett av världens mest jämställda länder.

I år är det hundra år sedan kvinnor fick rösträtt. Den kampen drev vi mot högern. Sedan dess har vi genomfört många viktiga reformer trots motstånd från högern, inte minst på välfärdsområdet.

För att sätta välfärden först är ingen självklart för alla. Vi ser många exempel på högerns ideologiska privatiseringar och nedskärningar, och de har genom historien bromsat reform efter reform för utbyggnaden av vår välfärd.

Sedan vi tillträdde som regering efter valet 2014 har vi steg för steg utökat de statliga medlen till välfärden och nu arbetar 100 000 fler inom vård, skola och omsorg. I år tillför vi 22,5 extra miljarder varav 12,5 av dem är en permanent höjning till skolan, omsorgen och sjukvården.

Men detta är bara början. Mycket mer behöver göras för att höja pensionerna, säkra en omsorg och sjukvård i hela landet till dig som är i behov och att stärka skolan.

Vi sätter välfärden först!

Lena Rådström Baastad (S), partisekreterare

Adnan Dibrani (S), riksdagsledamot

facebook Twitter Email