web analytics

Hur kan Moderaterna vilja banta public service?

Hans Hoff och riksdagsledamöterna i kulturskottet skriver en debattartikel om vikten av public service. Läs mer nedan:

Denna mandatperiod präglas av en hårdnad ton mot public service. I närtid debatterade vi i riksdagens kulturutskott för sista gången inför valrörelsen riksdagsförslagen om radio och tv i allmänhetens tjänst. Debatten om SVT, SR och UR:s roll och syfte, finansiering och kulturuppdrag var som alltid högljudd.

Detta riksdagsår har Moderaterna och Sverigedemokraterna lagt fram förslag på att minska bolagens anslag, detta trots två år av pandemi och nu ett krig mitt i Europa. I en tid av omvärldskriser, desinformation och nytt säkerhetshot i Europa framstår förslagen som tondöva.

Aldrig har det i modern tid varit viktigare med medieaktörer i allmänhetens tjänst som är partipolitiskt och kommersiellt oberoende, som når ut till alla, har hög legitimitet hos allmänheten och som har starka resurser genom en stabil finansiering.

Samtidigt som konsumtionen av public service kraftigt ökat, så är existensen för dess verksamhet än viktigare. Numer ingår bolagen i totalförsvaret och har ett beredskapsuppdrag att fortsätta bedriva verksamhet i händelse av krig och svåra påfrestningar på samhället.

Därtill är det få områden som har genomgått samma omställning som mediesektorn genomgått de senaste 15 åren. Globaliseringen och den internationella konkurrensen innebär att svenska mediers konkurrerar med globala streamingtjänster, sökmotorer, onlineplattformar och medieaktörer med världsomspännande muskler.

Skyddar man inte de ekonomiska förutsättningarna för svensk public service eller tidningsbranschen i Sverige så äts marknadsandelar upp av globala aktörer. Att minska anslagen till svensk public service betyder därmed inte att andra svenska medieaktörer gynnas, snarare att svenskspråkig media som har Sverige att spegla och bevaka minskar.

Trots detta föreslår Moderaterna en ny budget- och beredningsprocess där man inför varje nytt sändningstillstånd ålägger programbolagen att redovisa reducerad anslagsnivå för verksamheten. Sverigedemokraternas uttrycker å sin sida att kostnaderna för public service ska minskas.

Detta kommer att ha en inverkan för den lokala journalistikens förutsättningar. Med Socialdemokraternas förslag till budget och nytt sändningstillstånd har SVT öppnat lokala redaktioner i hela Sverige och förstärkningar görs lokalt i Halmstad. Det är en utveckling vi tycker är viktig.

Efter valet är det dags för nästa kulturutskott att fatta beslut om ett nytt sändningstillstånd och ny medelstilldelning till public service. Vi hoppas att det kommer att göras med fördjupad insikt om vikten av oberoende nyhetsförmedling i en tid av ökad desinformation samt med ett ökat engagemang för lokal journalistik.

I nuläget är Moderaterna och Sverigedemokraternas politik i detta hänseende fullständigt tondöv.

Lawen Redar (S)

gruppledare riksdagens Kulturutskott, Stockholm

Azadeh Rojhan (S)

ledamot riksdagens Kulturutskott, Stockholms Län

Lars Mejern Larsson (S)

ledamot riksdagens Kulturutskott, Värmland

Åsa Karlsson (S)

ledamot riksdagens Kulturutskott, Västerbotten

Hans Hoff (S)

ledamot riksdagens Kulturutskott, Halland

Anna-Belle Strömberg (S)

ledamot riksdagens Kulturutskott, Västernorrland

facebook Twitter Email