web analytics

Vi vill att tågtrafik på Markarydsbanan ska komma igång

Idag svarar vi på en debattartikel i Hallandsposten om varför persontrafik inte kommit igång på Markarydasbanan. Det beror på att de borgliga partierna och SD stoppat våra förslag.

Läs hela debattartikeln nedan:

Visst är det pinsamt, precis som du säger, Bengt Germundsson kommunalråd i Markaryd (KD), när politiker inte tar ansvar. Du har rätt i att det inte är Trafikverket som stoppat persontrafik på Markarydsbanan. Men det är inte alla halländska politiker heller. Det är ditt eget parti som sagt nej.

Vi socialdemokrater har föreslagit varannan timmes-trafik med tåg mellan Halmstad och Markaryd, med stopp i Veinge och Knäred. När mötesspår byggts och bangården på Halmstad C är klar kan trafiken öka till varje timme.

Transporter står för de största utsläppen i Halland. För ett hållbart klimat krävs fossilfria bränslen och fler alternativ, exempelvis kollektivtrafik. Men då måste det finnas tåg att åka med. Därför vill vi Socialdemokrater i Halland starta varannan timmes trafik på Markarydsbanan så snart det bara går. Så att det blir lättare för fler att ta sig till jobb och skola.

Socialdemokrater lämnade redan 2019 in en motion till Region Halland där vi föreslog att varannan timmes-trafik skulle starta 2021. Kristdemokraterna tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna röstade nej och fortsätter att sätta upp krav om tåg varje timme vilket försenar trafikstarten. Krav som bara tycks gälla Markarydsbanan då varken resenärerna på Viskadalsbanan eller HNJ har så många avgångstider att välja på idag. 

De som pendlar mellan Halland och Kronoberg ska inte behöva vänta på tåget i fem år eller mer. Men för att det skall hända krävs ett maktskifte i Halland. Inte ett fortsatt borgerligt styre.

Vi socialdemokrater står upp för ett Halland som byggs av starkare välfärd och investeringar för ett hållbart klimat.

Per Stané Persson, regionråd i opposition Region Halland (s)

Kjell Henriksson, oppositionsråd Laholms kommun (s)

Stefan Pålsson, oppositionsråd Halmstad kommun (s)

Therese Stoltz, ledamot Tillväxtutskottet, Region Halland (s)

facebook Twitter Email