web analytics

Återfallsförbrytare ska sitta längre i fängelse

Statsministern Magdalena Andersson har presenterat ytterligare tre skarpa åtgärder för att öka tryggheten i Sverige. Det ska bli enklare att säga upp kriminella hyresgäster, kriminella som gång på gång döms för grova brott ska sitta längre i fängelse och kontrollen över vilka som befinner i vårt land ska öka.

En av Socialdemokraternas viktigaste prioriteringar är att vända på varenda sten för att knäcka gängen, bekämpa brottsligheten och bryta segregationen.

Sedan Magdalena Andersson tillträdde som statsminister har den sittande S-regeringen också vidtagit 57 viktiga åtgärder bara på Justitiedepartementets område.

Bland annat har över 70 straff skärpts och fängelserna har byggts ut. Sverige har idag även fler poliser – 22 382 – och fler polisanställda – 35 723 – än någonsin tidigare och polismyndigheten har nått ett nytt tillväxtrekord.

– Vår politik ger resultat i praktiken, med fler poliser på våra gator och torg. Nu sitter också allt fler kriminella bakom lås och bom – och de sitter längre tid, sade Magdalena Andersson när hon under tisdagen besökte polisen i Växjö.

Men mer behöver göras. I samband med besöket presenterade statsministern ytterligare tre viktiga åtgärder som regeringen nu går fram med.

1. Det ska bli lättare att säga upp kriminella.

Kriminella som använder sin hyreslägenhet som bas för vapenvåld eller narkotikahandel ska inte kunna bo kvar – de ska kunna vräkas lättare än idag. Det handlar om att mota tillbaka den otrygghet som sprider sig i bostadsområden när kriminella grupperingar får fäste.

En utredare får nu i uppdrag att ta ställning till om det ska bli lättare att säga upp hyresgäster som har begått brott. Utredaren ska också ta fram förslag för att stoppa så kallade madrassboenden där ett stort antal personer bor i trånga lägenheter, ofta på svarta kontrakt. Det driver på segregationen och används ofta för att utnyttja människor som svart arbetskraft och människoexploatering.

2. Kriminella som gång på gång döms för grova brott ska sitta längre i fängelse.

I förra veckan presenterade justitieminister Morgan Johansson en utredning med den riktningen. Den som gång på gång dömts till fängelse för grova brott ska inte längre regelmässigt släppas ut efter att ha avtjänat två tredjedelar av straffet. De ska som utgångspunkt sitta hela strafftiden. Utredaren ska också se över om återfall i brott under villkorlig frigivning bör leda till en strängare reaktion än idag.

– I vårt Sverige ska man få hårda straff om man gång på gång begå brott, konstaterade statsministern.

3. Regeringen vill stärka kontrollen över vilka som befinner i Sverige.

Svensk migrationspolitik bygger på principerna att de som har fått rätt att stanna ska lära sig språket och integreras i samhället. De som fått avslag på sin asylansökan eller av andra skäl inte får stanna i Sverige ska återvända till sitt hemland.

Människor som inte har rätt att uppehålla sig i Sverige exempelvis efter ett avvisningsbeslut ska heller inte göra det. Sedan 2014 har mer än 96 000 personer som inte haft rätt att vistas i Sverige lämnat landet. Men mer behöver göras, enligt statsministern.

– Jag kan idag berätta att regeringen vill ge Polisen och Kustbevakningen möjlighet att kroppsvisitera en utlänning och omhänderta utlänningens pass och id-handlingar i samband med en inre utlänningskontroll. Det är en åtgärd som är efterfrågad av polisen, sade Magdalena Andersson.

En person som inte är svensk medborgare är idag vid en så kallad inre utlänningskontroll skyldig att överlämna pass eller andra handlingar som visar att han eller hon har rätt att uppehålla sig i Sverige. Men polis och Kustbevakning saknar idag möjlighet att kroppsvisitera en utlänning för att leta efter pass och andra identitetshandlingar som inte lämnas över.

facebook Twitter Email