web analytics

Inför avgiftsfri kollektivtrafik för unga!

Avgiftsfri kollektivtrafik för barn och unga på sommaren!

På kollektivtrafiknämnden den 30 mars föreslog Socialdemokraterna att kollektivtrafiken för barn och unga på sommaren skulle bli avgiftsfri. Förslaget stoppades av det moderledda styret.

Att ta sig till sommarjobb, möta vänner eller resa till olika aktiviteter är inte en självklarhet för alla ungdomar. Många är beroende av sina föräldrar och föräldrarnas ekonomi för att kunna ta sig runt. Förslaget är ett steg i riktningen att öka jämlikheten i Halland.

Här kan du läsa hela motionen som Socialdemokraterna i Region Halland lämnat in:

Att ta sig till sommarjobb, möta vänner eller resa till olika aktiviteter är inte en självklarhet för alla ungdomar. Många är beroende av sina föräldrar och föräldrarnas ekonomi för att kunna ta sig runt. Det går tvärt emot strävan att skapa jämlika uppväxtvillkor.

Den psykiska ohälsan bland barn och unga är stor och det finns inga tecken på att den minskar. Att bryta isolering och ensamhet är viktigt för att bryta trenden, tillsammans med möjligheten att ta ett sommarjobb, tjäna egna pengar och få växa som person. Allt detta kräver ofta ett resande och kostnaden för ett busskort kan bli ett hinder. Behovet av att kunna resa till olika aktiviteter finns oavsett funktionsförmåga, därför är det viktigt att ungdomar i behov av färdtjänst inte exkluderas.

Resandet med kollektivtrafik har under pandemin minskat. Trenden har delvis brutits men det är viktigt att även i fortsättningen uppmuntra till goda och klimatvänliga resvanor. Att skapa goda resvanor för unga människor kan ge ringar på vattnet under lång tid framöver.

Region Halland har i uppdrag att arbeta förebyggande med folkhälsa och har som mål att barn och unga ska ha goda och jämlika uppväxtvillkor. Man har också ett ansvar för kompetensförsörjningsfrågor, den första arbetslivserfarenheten och möjligheten att alls ta ett sommarjobb är ett första steg.

Socialdemokraterna föreslår att

  • Att Region Halland i samverkan med Hallandstrafiken under sommarlovet erbjuder
    halländska barn- och ungdomar till och med 19 år fria resor med kollektivtrafiken i
    länet.
  • Att erbjudandet även gäller barn- och ungdomar med färdtjänst.

facebook Twitter Email