web analytics

Regionbudget 2018

Får du tid på din vårdcentral? Region Halland behöver politisk förändring!

Har vi tillräckligt med personal i vården här i Halland? I vår budget för 2018 ringar vi in frågan som regionens viktigaste framtidsfråga. Vårdpersonalen är dels för få, dels tas en stor del in under för dyra former genom att hyrpersonal från utländska företag tas in istället för att fastanställa fler egna sjuksköterskor och undersköterskor. Ett annat behov vi ser är mer resurser för att förebygga den utbredda psykiska ohälsan.

När det inte går att få tid på vårdcentralen hamnar fler på väntrummet till akuten. När personalbristen är ett faktum visar resultatet för årets första kvartal att kostnaden för hyrpersonal bara på Hallands sjukhus tredubblats. När sjuktal och psykisk ohälsa skjuter i höjden behövs politisk förändring. Här är vad Socialdemokraterna vill förändra i region Halland:

Vårdcentralerna:
Vi vill:
– Ha bättre öppettider och ökad tillgänglighet. Det ska gå att få en tid till sin vårdcentral.
– Mer vård ska utföras nära patienten. Du ska inte behöva åka till sjukhuset så fort du behöver vård.

Personalbristen:
Vi vill:
– Ha mindre otrygga anställningar och hyrpersonal. Kostnaderna för hyrpersonal beräknas tredubblas år 2017. Vi vill istället anställa mer fast personal och inrätta en egen personalresursenhet.
– Prioritera arbetsmiljön hos de anställda. Sjuktalen skjuter i höjden och mycket kan åtgärdas med bättre arbetsmiljö.

Psykisk hälsa:
Vi vill:
– Öka antalet kuratorer och psykologer på vårdcentralerna. Idag är det i stort sett obefintligt trots ett stort och ökande behov.
– Stärka och hålla ihop psykiatrin i Halland.

Digitalisering:
Vi vill:
– För att möta framtidens ökade behov av sjukvård måste regionen på allvar påbörja digitaliseringen inom den halländska vården.
– Använd digitalisering och ny teknik för att jobba mer förebyggande samt ge större frihet för patienterna. Ex diabetespumpar, självtester, m.m.

Inkludering:
Vi vill:
– Snabbspår där nya svenskar kan få praktik inom sitt yrke samtidigt som de lär sig språket. En snabbare väg till jobb.
– Öka antalet praktikplatser, trainees och sommarjobbare med 20%.

21 juni röstar regionfullmäktige i Halland om budget för 2018. Vill du veta mer om vår politik? Skriv till info.halland@socialdemokraterna.se eller läs budgeten i sin helhet här: S och V mal och budget 2018

Vill du engagera dig för samhällsförändring? Bli medlem i socialdemokraterna via www.socialdemokraterna.se/engagera-dig/bli-medlem.

facebook Twitter Email