web analytics

Halländska skattepengar ska främja justa villkor

Allt för ofta finansieras företag som inte följer svenska lagar och villkor med skattepengar. Löner till anställda betalas ut svart och arbetsmiljön brister. En situation som drabbar de anställda hårt och leder till en osund konkurrens för de företag som gör rätt och vill bidra till en positiv samhällsutveckling.

Varje år köper det offentliga Sverige varor och tjänster för över 600 miljarder kronor genom upphandlingar. Skattepengar som används för att bygga om sjukhus inför framtidens behov, ge landsbygden tillgång till fiber och mat till skolelever. Vi kan inte acceptera att våra gemensamma skattepengar går till svartjobb och oseriösa aktörer.

Redan 2014 föreslog Socialdemokraterna att Region Halland skulle ta ansvar och kräva justa arbetsvillkor vid upphandling. Förra året svarade regionfullmäktige på motionen genom att hänvisa till det pågående arbetet med en ny inköpspolicy. Under den perioden pågick en nationell debatt om just möjligheten att kräva justa villkor i upphandlingar. Moderaterna och flera andra borgerliga partier var då starkt kritiska.

Nu har Region Halland tagit fram en ny inköpspolicy som antogs av regionfullmäktige i onsdags. I regionstyrelsen har man dessutom beslutat om nya riktlinjer. Riktlinjer som ställer sig bakom kollektivavtalsliknande villkor för bl.a lön och arbetstid. Ansvaret för att detta följs läggs på huvudleverantören.

Det tog över tre år men vi är glada över att en borgerligt styrd region nu vågar gå i bräschen och ta sitt ansvar för att främja en sund konkurrens. Eftersom regionfullmäktige ställde sig bakom inköpspolicyn kommer kollektivavtalsliknande villkor att vara ett av flera sociala krav som tas upp i riktlinjerna. För oss är det självklart att offentlig verksamhet aldrig ska bidra till att arbetstagare utnyttjas och skattepengar missbrukas.

Per Stané Persson, vice ordförande Region Hallands tillväxtutskott (S)

Margit Bik, ledamot Region Hallands hälso- och sjukvårdsutskott (S)

Jesper Carlsson, Byggnads

facebook Twitter Email