web analytics

Nu höjs barnbidraget!

Mer pengar till alla barnfamiljer!

Idag får alla barnfamiljer den första utbetalningen av det höjda barnbidraget. I Halland innebär det att 42 100 familjer kommer att få mer pengar i plånboken varje månad. 200 kronor mer i månaden för både barnbidrag och studiebidrag – från 1050 kr till 1250 kr. På ett år ger det Sveriges barnfamiljer ett tillskott på 2400 kronor per barn. Barnbidraget höjdes senast 2006, även då av Socialdemokraterna.

Höjningen av barnbidraget är en del av den största trygghetssatsningen i modern tid som Socialdemokraterna nu är i full gång med att genomföra. Att höja barnbidraget är en viktig jämställdhetsreform. När det går bra för Sverige ska det märkas för vanligt folk.

Den svenska ekonomin är stark och det ska komma alla till dels. Därför har vi nu höjt barnbidraget – med dubbelt så mycket än vi lovade när vi gick till val.

facebook Twitter Email