web analytics

Satsa mer pengar på psykiatrin!

Socialdemokraterna vill satsa mer resurser till psykiatrin

Idag har driftnämnden för psykiatri i Region Halland haft sammanträde. Nämndens uppdrag är att bedriva specialistpsykiatrisk öppen- och slutenvård. Sjukvården ska erbjuda utredning, diagnostik, behandling, omvårdnad och rehabilitering för patienter med svår psykisk ohälsa, i samverkan och samarbete med övriga vårdaktörer.

Socialdemokraterna anser att arbetet behöver växlas upp och förde därför fram ett förslag om att förstärka psykiatrin under dagens sammanträde.

  • Region Halland måste växla upp arbetet och se till att fler får hjälp med sin psykiska ohälsa snabbare, säger Helen Ung Lé, vice ordförande (S) i Driftsnämnden för psykiatri.

Socialdemokraterna vill att Region Halland tillför psykiatrinämnden ytterligare 20 miljoner kronor. Av dessa 20 miljoner föreslås bland annat 10 miljoner tillfalla barn- och ungdomspsykiatrin och 5 miljoner vuxenpsykiatrins öppenvård. Resurserna ska leda till minskad arbetsbelastning och att köerna blir kortare. Tyvärr stoppade Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna förslaget.

facebook Twitter Email