web analytics

Jonas Strand

Ledamot i regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsutskottet

Jonas Strand är bland annat ledamot i regionstyrelsen och sitter som som ledamot i hälso- och sjukvårdsutskottet.  Jonas brinner för alla skall ha bra förutsättningar till ett gott liv oavsett bakgrund. Ett samhälle består av människor och när vi samarbetar kan vi göra det mycket bättre för många fler. Ökade klyftor och oro i samhället måste stoppas.

Här kan du läsa mer om den politik vi bedriver i Region Halland.

Vill du komma i kontakt med Jonas? Maila till info.halland@socialdemokraterna.se.

facebook Twitter Email