web analytics

Ledarskapsutbildning 2 – ”Att leda partivänner”

Distanskursen vänder sig till dig som är utsedd som valledare i arbetarekommuner eller partidistrikt och vill utvecklas samt stärkas i din roll som valledare.

Kursen riktar sig till dig som är vald ledare för Socialdemokraterna i kommun, region, DS eller AK-styrelse.
Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas och stärkas i din roll som ledare i socialdemokraterna.

Kursen innehåller både internatträffar och mellanliggande processen. Vi går bland annat igenom:

  • Socialdemokratiskt ledarskap
  • Ledare för gruppen
  • Det politiska, strategiska ledarskapet
  • Retorik och politiskt språk
  • Tillsammans är vi starkare
  • Verktyg för vardagen i gruppen
  • Ledarskapets dilemman

Intyg
Efter fullföljd kurs ges intyg som anger kurstid & innehåll. 

Anmälan & kostnad
Kontakta din arbetarekommun för att anmäla dig. Här hittar du kontaktuppgifter till alla arbetarekommuner. Sista dag för anmälan är 15 juni.

Viktigt att veta
Kursen genomförs under ca ett år med fyra obligatoriska helgträffar. I kursen ingår att tillsammans med övriga deltagare eller på egen hand genomföra ett antal mellanliggande processer utöver internaten. Som stöd under hela kursen finns handledare från respektive partidistrikt. Vi använder distansplattformen Ping Pong för all kommunikation. Ping Pong används även av universitet & högskolor.

Aktuella datum:

Du hittar aktuella datum på vår Studieportal.

 

facebook Twitter Email