web analytics

Väljarna vill bli tagna på allvar!

Jag vill verka för att #metoo ger långsiktig politisk förändring.

Det är alltid underhållande att läsa de årliga sammanställningarna och årsbetraktelserna som traditionsenligt dimper ned lagom till jul och nyår. En av de mest intressanta listorna som släpps, tycker jag, är statistiken över Googlesökningar. Det finns få saker som säger mer om vårt samhälle och våra innersta funderingar som Googlesökningar. I år är det den snurrande leksaken fidget spinner och tv-serien Skam som sökts mest. Därefter kommer Martin Timell på tredje plats.

Googles kommunikationschef konstaterar att det senast halvåret har dominerats av sökningar inom ramen för #metoo. Förra året var det amerikanska valet och brexit populära sökord.

Politik är överallt, inte minst våra googlesökningar. Metoo är definitivt politik. Det är en stark kraft och en vilja till förändring som kommer att omsättas till politik. Det viktiga för oss politiker är att fånga upp den kraften och omsätta till långsiktiga lösningar. Det kommer att bli nya lagförslag och våra grundläggande värderingar har synliggjorts.

Men det finns en svår balansgång. En balansgång som i alla fall jag funderar på ofta. Samtidigt som det är viktigt att fånga upp viktiga samhällsskeenden och omsätta dem till politik, så är det också avgörande att inte ta till populism. Politik måste vara långsiktighet. Politiker måste vara stabila. Kortsiktigheten och hattandet skadar förtroendet inte bara för politikerna, utan för hela samhällsbygget. Väljarna vill inte se kortsiktiga lösningar, de vill att den politik som bedrivs ska vara långsiktig och genomtänkt. Inte syfta till att plocka hem politiska poänger i en pågående debatt i media.

En undersökning från Demoskop, som undersöker svenska väljares värderingar, visar att svenskarna i mindre grad identifierar sig med ett visst politiskt parti. Däremot är de mer intresserade av politik än tidigare. En av Demoskops förklaringar till att väljarna har svårt att identifiera sig med ett parti är att många politiker har fokuserat för mycket på väljartaktik och kortsiktiga lösningar.

Partierna har försökt bräcka varandra i hur mycket deras parti har distanserat sig från de andra partierna. Men väljarna vill inte vara del i ett maktspel, utan bli tagna på allvar, enligt Demoskop. Att politiken har blivit mer inriktad på taktik leder därför till ett minskat förtroende för politiken. Det är något som vi måste ta på allvar. Vi politiker och media är medskyldiga till det. När klicken styr det som medierna rapporterar om går det långsiktiga förlorat.

Fidget spinner kan jag inte göra så mycket åt. Den trenden är redan över. Men det jag kan göra är att verka för att #metoo kommer att ge långsiktig politiks förändring.
Nu önskar jag er alla en god och fridfull jul!

Adnan Dibrani,
riksdagsledamot (S)

facebook Twitter Email